نمونه کارهای طراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید و وب سایت

طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی الوسوپری

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی سایت و اپلکیشن فروشگاهی میوه جات

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن فروشگاه آنلاین سوپرمارکت درگزکالا

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت وب سایت و اپلیکیشن فروشگاهی هودی

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت وب سایت فروشگاهی انلاین به همراه اپلیکیشن اندروید کلیک

ساخت وب سایت فروشگاهی انلاین به همراه اپلیکیشن اندروید کلیک

 • نمونه وب سایت فروشگاهی به همراه اپلیکیشن اندروید و ای او اس فروشگاهی

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن و وب سایت فروشگاهی تخفیفی نو

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی سوپرمارکت سوزین پارس

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی باباارزونی

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی همراه مارکت

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکشین خدمات منزل

 • دارای اپلیکیشن اندروید
 • به همراه وب سایت اختصاصی
 • دارای پنل مدیریت واحد جهت کنترل وب سایت و اپلیکیشن اندروید از یک مکان واحد
 • هماهنگ بودن کامل اطلاعات موجود در وب سایت و اپلیکیشن
 • قابلیت مسیر یابی
ساخت اپلیکیشن و وب سایت فروشگاه اینترنتی پوشاک و کفش

ساخت اپلیکیشن و وب سایت فروشگاه اینترنتی پوشاک و کفش

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت فیلتر سازی محصولات با جزئیات زیاد و بدون محدودیت
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی سوپرمارکت انلاین اسان خرید

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی سوپرمارکت فندق فندق

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی شهر موزیک

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی پوشاک رامود

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپیکیشن فروشگاهی پوشاک شهر خرید

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت برنامه موبایل اندروید فروشگاه حراجی روز

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی ایکیسو

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

ساخت اپلیکیشن و برنامه اندروید فروشگاهی بانه تک ( پرستا شاپ )

 • طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاه پرستا شاب
 • برگشت داده ها و محصولات از وب سایت فروشگاه پرستا شاپ
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی ir4030

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی ویوشاپ

 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن پرستاشاب فروشگاهی الپخش

 • طرای اپلیکشین اندروید پرستاشاپ
 • طراحی اپلیکیشن اختصاصی به زبان جاوا
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی وب سایت فروشگاهی بابا ارزوی

طراحی وب سایت فروشگاهی بابا ارزوی

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • بهینه سازی شده برای موتور های جست و جو گر
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده
 • دارای اپلیکیشن اندروید اختصاصی و یکسان بودن داده های میان وب سایت و برنامه اندروید فروشگاه
 • دارای سئوی بهینه سازی شده و قوی
 • اضافه شدن قابلیت های اختصاصی و اعمال تغییرات و موارد جدید به پورتال

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن نیازمندی و اصناف همدان

 • اپلیکیشن با مدیریت کاملا داینامیک و مدیریت کامل اپلیکیشن در وب سایت
 • امکان ایجاد آگهی های نیازمدی
 • امکان ایجاد آگهی های اصناف
 • امکان نمایش موقعیت روی نقشه
 • امکان پرداخت آنلاین اگهی ها
 • امکان ثبت نام و ورود
طراحی سایت فرشگاه اینترنتی به همراه اپلیکیشن اندروید. (ایواسط)

طراحی سایت فرشگاه اینترنتی به همراه اپلیکیشن اندروید. (ایواسط)

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • بهینه سازی شده برای موتور های جست و جو گر
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده
 • دارای اپلیکیشن اندروید اختصاصی و یکسان بودن داده های میان وب سایت و برنامه اندروید فروشگاه
 • دارای سئوی بهینه سازی شده و قوی
 • اضافه شدن قابلیت های اختصاصی و اعمال تغییرات و موارد جدید به پورتال

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی سایت اشتراک گذاری ویدئو ideatube

طراحی سایت اشتراک گذاری ویدئو ideatube

 • سورس کاملا دست نویس و امکان اعمال تغییرات و موارد جدید
 • قالب کاملا ریسپانسیو و بهینه شده برای نمایش صحیح در تلفن های همراه
 • امکان تبدیل ویدئوهای اپلود شده به صورت خودکار به پسوند .mp4
 • نوشته شده به زبان PHP/Ajax و استفاده از آخرین تکنولوژی طراحی وب سایت HTML5/CSS3
 • ایجاد تصویر خودکار از ویدئو و گرفتن مدت زمان ویدئو
 • امکان نمایش تبلیغات ویدئویی در ابتدای ویدئو ها
 • دارای پنل کاربری و همچنین پنل مدیریت
 • عضویت و ورود

این نمونه کار توسط محصول طراحی سایت اشتراک گذاری ویدئو ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن شرکت بورس نفیس تهران

 • دارای مدیریت کاملا داینامیک و کامل اپلیکیشن توسط پنل مدیریت اختصاصی
 • دارای قسمت هایی نظیر گالری تصاویر - قسمت فروشگاهی - ثبت نام کاربران - ورود
 • امکان نمایش نقشه و مسیریابی
 • دارای فروشگاه آنلاین

ساخت اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی زود خرید

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • فروشگاه به همراه امکانات اختصاصی و سفارشی میباشد

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن اندروید فروشگاه جواهرات منفرد

 • قابل اجرا از اندروید اولبه 2.1 به بالا
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • جستجو
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن معرفی نمایندگان مجلس

 • گالری تصاویر
 • معرفی نماینده
 • رزومه نماینده
 • بخش مدیریت کامل اپلیکیشن و محتوای اپلیکیشن
 • پخش فیلم های تبلیغاتی

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی بوپی

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی اندروید واتر ابی

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن نیازمندی رادار

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • ایجادتب های مختلف برای نمایش انواع آگهی
 • امکان چت و گفتگو بین خریدار و فروشنده
 • نمایش گالری تصاویرو جزئیات آگهی
 • قابلیت درج آگهی در اپلیکیشن
 • شامل پنل مدیریت با قابلیت اضافه کردن دسته بندی-مدیریت کاربران و ...

طراحی اپلیکیشن اندروید مشاوره بورس

 • امکان مدیریت کامل اپلیکیشن
 • امکان مدیریت کامل داده های موجود در اپلیکیشن اندروید از طریق پنل مدیریت در وب سایت
 • امکان اپلود مطالب و تصاویر و فیلم
 • امکان ارسال نوتیفیکیشن به کاربران
 • امکان عضویت و ورود کاربران
 • امکان ایجاد گالری تصاویر برای اپلیکیشن

طراحی برنامه اندروید فروشگاه سوپرمارکت الوهایپر

 • قابل اجرا از اندروید اولبه 2.1 به بالا
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • جستجو
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

نمونه ساخت اپلیکیشن فروشگاه اندروید - فروشگاه ساز

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن شرکت بورس نفیس تهران

 • دارای مدیریت کاملا داینامیک و کامل اپلیکیشن توسط پنل مدیریت اختصاصی
 • دارای قسمت هایی نظیر گالری تصاویر - قسمت فروشگاهی - ثبت نام کاربران - ورود
 • امکان نمایش نقشه و مسیریابی
 • دارای فروشگاه آنلاین

ساخت برنامه اندروید سامانه پیام کوتاه

 • امکان ثبت نام - ورود در سامانه
 • امکان ارسال اس ام اس تبلیغاتی گروهی
 • امکان ارسال اس ام اس با انتخاب استان و شهرستان خاص
 • و ....

ساخت اپلیکیشن اندروید فروش شارژ , بسته های 3G , پرداخت آنلاین و ...

 • امکان خرید شارژ و کد شارژ به صورت پرداخت آنلاین
 • امکان خرید بسته های 3G
 • امکان شارژ وایمکس ایرانسل
 • امکان پرداخت قبوض
 • امکان بروزرسانی خودکار
 • امکان اتصال به کانال تلگرام
 • امکان اشتراگ گذاری
طراحی سایت فروشگاه الوهایپر به همراه اپلیکیشن اندروید

طراحی سایت فروشگاه الوهایپر به همراه اپلیکیشن اندروید

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • بهینه سازی شده برای موتور های جست و جو گر
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده
 • دارای اپلیکیشن اندروید اختصاصی و یکسان بودن داده های میان وب سایت و برنامه اندروید فروشگاه
 • دارای سئوی بهینه سازی شده و قوی

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت اپلیکیشن اندروید فروشگاه سوپرمارکت همدان

 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • جستجو
 • گالری تصاویر و ...
 • شامل پنل مدیریت با امکان درج آگهی به همراه اطلاعات و تصاویر - نمایش اطلاعات کاربران و سفارش ها و ..

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی سایت نیازمندی رادار

طراحی سایت نیازمندی رادار

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • ویژگیهای استفاده شده در طراحی سایت:
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • طراحی و گرافیک قالب اختصاصی
 • ساختاری مناسب جهت ارتباط با مشتری
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده
طراحی فروشگاه اینترنتی دهلران

طراحی فروشگاه اینترنتی دهلران

 • ویژگیهای استفاده شده در طراحی سایت:
 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • بهینه سازی شده برای موتور های جست و جو گر
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاهی

 • کاملا داینامیک و همراه با مدیریت کامل اپلییشن و وب سایت از یک مکان
 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • ایجاد تخفیفات , قیمت عمده فروشی , قیمت با تخفیف,و هزاران امکان دیگر
 • ارسال نوتیفیکیشن و پیام به کاربران اپلیکیشن
 • گالری تصاویر و ...
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • همراه با وب سایت و یکسان بودن محصولات,کاربران و اطلاعات دیگر میان وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه
 • مشاهده امکانات تکمیلی تر در صفحه اختصاصی وب سایت

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

نمونه کار طراحی اپلیکیشن خرید و فروش خودرو کلاچ به همراه سایت

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود-ایجادآگهی
 • نمایش آگهی ها به همراه جزئیات کامل و گالری تصاویر محصول
 • قابلیت جستجو به صورت ساده و پیشرفته
 • قابلیت مرتب سازی براساس قیمت-مدل خودرو-استان و شهرستان و ...
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی آگهی ها-کاربران و گزارش گیری
نمونه کار طراحی سایت خرید و فروش خودرو کلاچ به همراه اپلیکیشن اندروید

نمونه کار طراحی سایت خرید و فروش خودرو کلاچ به همراه اپلیکیشن اندروید

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • طراحی و گرافیک قالب اختصاصی
 • طراحی سایت بصورت واکنش گرا و ریسپانسیو
 • ساختاری مناسب جهت ارتباط با مشتری
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده

طراحی فروشگاه اندروید دکو

 • نمایش دسته بندی و زیردسته بندی
 • نمایش آگهی ها به صورت شکیل به همراه جزئیات
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • قابلیت نمایش آخرین محصولات ثبت شده
 • قابلیت عضویت-ورود و ایجاد آگهی فروش
 • دارای سبد خرید و امکان افزودن محصول به سبد خرید و ...
 • شامل پنل مدیریت با امکان درج آگهی به همراه اطلاعات و تصاویر - نمایش اطلاعات کاربران و سفارش ها و ..

ساخت برنامه اندروید املاک-ساخت اپلیکیشن اندروید نیازمندی ملک

 • امکان ایجاد ملک ، زمین ، مغازه ، اپارتمان و ...
 • امکان جستجوی براساس قیمت ، متراژو ..
 • نمایش اطلاعات کلی ملک و ساختمان
 • هماهنگی اطلاعات بین وب سایت و اپلیکیشن اندروید
 • امکان مرتب سازی املاک
 • افزودن به علاقه مندی
 • ارسال پیام گروهی
 • شامل وب سایت و همراه پنل مدیریت کامل
نمونه کار طراحی سایت مشاورین املاک

نمونه کار طراحی سایت مشاورین املاک

 • داده های یکسان در وب سایت و اپلیکیشن اندروید
 • قابلیت ثبت ملک به همراه ایجاد گالری تصاویر توسط کاربر و مدیریت
 • قابلیت تایید آگهی ها توسط مدیریت و ویرایش آنها
 • آخرین تکنولوژِی طراحی سایت PHP/Ajax - css3 html5
 • کاملا دست نویس و بر اساس نیاز های مشتری و عدم استفاده از سیستم های آماده

طراحی و ساخت فروشگاه اندروید گلوریا همراه وب سایت

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود
 • نمایش آگهی ها به همراه جزئیات کامل و گالری تصاویر محصول
 • قابلیت جستجو به صورت ساده و پیشرفته
 • قابلیت مرتب سازی براساس قیمت- پرفروشترینها - برگزیده ترین ها و ...
 • قابلیت اضافه کردن محصول به سبد خرید
 • قابلیت درج نظر و امتیاز برای هرمحصول
 • قابلیت انجام انواع روش های خرید از جمله پرداخت درب منزل- پرداخت آنی - محسابه مالیت و هزینه پست و ...
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت ایجاد محصول و ...

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

نمونه کار طراحی اپلیکیشن اموزشی و مشاوره ای برتر

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود
 • قابلیت نمایش ویدیو و فایل های اموزشی
 • قابلیت پخش فایلهای صوتی
 • امکان چت و گفتگو بین مدیر و کاربران
 • همراه با پنل مدیریت شامل ایجاد و آپلود فایلهای اموزشی - مدیریت و مشاهده اطلاعات کاربران و ...

طراحی اپلیکیشن اندروید گردشگری جاذبه های ایران

 • طراحی اپلیکیشن اندروید معرفی جاذبه های گردشگری ویژگیهای استفاده شده در طراحی سایت: معرفی بیش از 4200 جاذبه گردشگری ایران قابلیت مسیریابیی و نمایش مساقت قابلیت جستجو و مرتب سازی قابلیت نمایش جاذبه های گردشگری استان یا شهرستان خاص نمایش کامل تاریخه ، دلایل نام گزاری محل و اطلاعات کلیه جاذبه کلیه اطلاعات به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت
 • گالری تصاویر مکان جذبه
 • مکان یابی و مسیر یابی برای جاذبه
 • بیش از 4200 جاذبه گردشگری ایران
 • مسافت بین شهری
طراحی سایت فروشگاه گلوریا به همراه فروشگاه اندروید

طراحی سایت فروشگاه گلوریا به همراه فروشگاه اندروید

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • طراحی بصورت کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا
 • طراحی و گرافیک قالب اختصاصی
 • ساختاری مناسب جهت ارتباط با مشتری
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت برنامه اندروید فروشگاه خرید در منزل

 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • جستجو
 • گالری تصاویر و ...
 • شامل پنل مدیریت با امکان درج آگهی به همراه اطلاعات و تصاویر - نمایش اطلاعات کاربران و سفارش ها و ..

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

ساخت برنامه اندروید فروشگاه دهلران

 • امکان خرید و ثبت سفارش به صورت آنلاین
 • قابلیت جستجو و مرتب سازی
 • قابلیت نمایش محصولات به شکل های مختلف
 • جستجو
 • گالری تصاویر و ...
 • شامل پنل مدیریت با امکان درج آگهی به همراه اطلاعات و تصاویر - نمایش اطلاعات کاربران و سفارش ها و ..

این نمونه کار توسط محصول طراحی و ساخت سایت و اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی ایجاد شده است

نمونه کار طراحی اپلیکیشن اندروید خبری خبردار

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت گردآوری خبر از بیش از 20 سایت خبری
 • گردآوری عناوین-تصاویر و متن مربوط به هرخبر
 • قابلیت انتخاب دسته بندی ها و سایتهای خبری برای هرکاربر
 • شامل پنل مدیریت با قابلیت اضافه کردن دسته بندی-سایتهای خبری و ...

نمونه کار طراحی اپلیکیشن اندروید بازی

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود-ایجادآگهی
 • قابلیت شرکت در بازی ها و نمایش سابقه و امتیاز
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی بازی ها-کاربران و گزارش گیری

نمونه کار طراحی اپلیکیشن اندروید خرید و فروش کلن

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود-ایجادآگهی
 • نمایش آگهی ها به همراه جزئیات کامل و گالری تصاویر محصول
 • قابلیت پرداخت درون برنامه ای بازار
 • قابلیت مرتب سازی و جستجو
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی آگهی ها-کاربران و گزارش گیری

نمونه کار طراحی وب سایت نیازمندی 2020

 • تکنولوژی استفاده شده : php/ajax - html5 css3
 • سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • طراحی و گرافیک قالب اختصاصی
 • ساختاری مناسب جهت ارتباط با مشتری
 • 100 درصد دست نویس بدون استفاده از سیستم های محتوای آماده

طراحی اپلیکیشن اندروید نیازمندی شیراز 711

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • تبدیل و هماهنگ سازی اطلاعات بین وب سایت و اپلیکیشن اندروید
 • ایجاد تب های مختلف برای اگهی های مختلف
 • نمایش جزئیات و گالری تصاویر مربوط به هرآگهی

ساخت برنامه کتاب اندروید- ساخت برنامه اندروید کتاب

 • ساخت برنامه اندروید کتاب ماهیان آکواریومی
 • امکان خرید یا پرداخت درون برنامه ای
 • ساخت کتاب اندروید همراه با دسته بندی، تصاویر ، توضیحات
 • امکان نمایش اسلاید تصاویر

نمونه کار طراحی اپلیکیشن اندروید نیازمندی توتال یاب

 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • قابل اجرا از اندروید 2.1 به بالا
 • قابلیت عضویت-ورود-ایجادآگهی
 • نمایش آگهی ها به همراه جزئیات کامل و گالری تصاویر محصول
 • قابلیت پرداخت درون برنامه ای بازار و پرداخت از طریق درگاه ملت
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی آگهی ها-کاربران و گزارش گیری

ساخت برنامه اندروید خبرگزاری عصر تمدن

 • ساخت برنامه اندروید خبری برای خبرگزاری عصرتمدن
 • گردآوری خبری از منابع خبری مختلف و سایتهای معتبر خبری
 • جداسازی تنها متن خبر و تصاویر مربوط به خبر
 • گرفتن قیمت طلا ، ارز ، سکه و ... به صورت خودکار و به روز
 • نمایش کامل خبرها و امکان علاقه مندی
 • امکان ایجاد دسته بندی و سایت های خبری به تعداد نامحدود
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی آگهی ها-کاربران و گزارش گیری

ساخت برنامه اندروید اطلاع رسانی

 • ارسال پیام گروهی (نوتیفیکیشن) به تمامی کاربران و اطلاع انها از اخبار جدید
 • امکان نمایش عکس دلخواه ، توضیحات ، لینک و ... در نوتیفیکیشن ارسالی
 • نمایش اخرین خبرهای ارسالی ، تعداد نصب ، تعداد کلیک و توضیحات کامل خبرهای ارسالی
 • همراه با پنل مدیریت با قابلیت مدیریت کامل روی تمامی بازی ها-کاربران و گزارش گیری
جهت مشاوره و یا سفارش
۰۳۱-۴۲۲۵۸۱۴۶
۰۹۱۰۳۵۸۷۸۲۷ - ۰۹۳۶۰۵۴۴۸۴۱
info@shinaweb.com